dr hab. inż. Krzysztof Górnicki, prof. SGGW

Dyscypliny KBN: technika rolnicza
Specjalności: inżynieria rolnicza, suszarnictwo
Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej

Zainteresowania naukowe:
modelowanie procesu konwekcyjnego suszenia produktów rolniczych, zużycie energii na suszenie produktów rolniczych, jakość suszonych produktów rolniczych, zastosowania informatyki w inżynierii rolniczej, badanie i modelowanie procesu rehydratacji warzyw i owoców

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |